Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Retur og reklamasjon

Transportskader

LEBA sender varene med ekstern transportør, med unntak av noen utkjøringer i lokalområdet rundt fabrikken. Husk alltid å kontrollere varene nøye for skader ved mottagelse. Undersøk også grundig for eventuelle skjulte skader – det kan være skjulte skader selv om emballasjen ser hel ut. Skader skal fortrinnsvis registreres på fraktbrev eller lignende, og bekreftes av sjåfør. Send alltid bilder av skade og en enkel forklaring til support@leba.no omgående når skade oppdages. Husk at absolutt siste frist for å melde transportskader er 7 dager fra mottaksdato. Dette gjelder også for skjulte skader. Etter disse 7 dagene så vil dessverre reklamasjoner forbundet med transportskade bli avvist. Dette er regler som praktiseres av alle større transportører, og er iht. Lov om Vegfraktavtaler § 40, samt NSAB2000 § 29 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser)

Reklamasjon

Oppdages det feil eller mangler ved et produkt, skal dette rapporteres til LEBA så snart som mulig og innen tidsfristene i våre salgs og leveringsbetingelser

Retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøp gjort fra nettbutikken. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, sender oss utfylt angrerettskjema som du mottok på e-post. Dette sender på e-post til support@leba.no eller via vanlig post. Angreretten gjelder kun forbrukerkjøp. Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet innen 14 dager om kjøpet heves. Det understrekes at måltilpassede og/eller spesialbestilte varer ikke omfattes av angrerettloven

Varer som er brukt og/eller montert vil bli a) belastet for eventuell verdireduksjon på varen eller b) nektet akseptert som returvare. Dersom varen er brukt på en slik måte at den ikke kan selges videre, vil du motta varen i retur og bli belastet hele beløpet for varen. Skal varer aksepteres returnert, skal de være fullverdige salgsvarer

Du står selv ansvarlig for alle kostnader tilknyttet retursendingen og vil bli fakturert i etterkant for returfrakt, dersom du ikke har betalt dette ved sending. Du skal alltid hente ut din vare på utleveringsstedet FØR du sender varen i retur. Du vil bli fakturert for returkostnadene i etterkant dersom du lar være å hente ut sendingen

Emballasje

Du som kunde har ansvaret for at varer som skal returneres er forsvarlig emballert, på en slik måte at varene forblir skadefri. Mangel på emballasje eller dårlig emballasje er kundens ansvar, og vil kunne gjøre kunden økonomisk ansvarlig for skader som produktene påføres, og/eller de merkostnader som påføres LEBA i denne forbindelse

VIKTIG!

Retur av varer sendes som pakke med SPORING. Dette er viktig siden du som kunde er ansvarlig for varen til den er mottatt av LEBA. Retur skal være avtalt på forhånd. Send e-post til support@leba.no med en kort forklaring om hvorfor du ønsker å returnere varene, og du får et returnummer av oss som du skal merke sendingen med

Kreditering av faktura/kort vil skje når varen er ankommet LEBA sitt lager, og de returnerte varer er kontrollert og akseptert. Det tar normalt 2-6 arbeidsdager før pengene er tilbake på konto/kort. I forbindelse med ferieavvikling og høytider må det påregnes lenger tid

Retur sendes til:

LEBA AS
Flyplassvegen 8
6040 Vigra

NB! Husk å merke forsendelsen med

navn, ordrenummer og returnummer.