Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Garantibetingelser

Kvalitetsgaranti

LEBA designer og utvikler løsninger av kvalitetsmaterialer, bygget av fagfolk for å vare lenge. Fordi vi er trygge på kvaliteten vi leverer, tilbyr vi utvidede garantier på våre løsninger. Minimering av miljøbelastninger er en naturlig del av vårt tankesett. At du velger løsninger med kvalitet som varer lenge, er også miljøvern i praksis.

Garantien gjelder i henhold til dise garantivilkårene, og er en ekstra sikkerhet vil tilbyr deg utover den lovpålagte reklamasjonsretten i kjøpsloven.

Dette dekker garantien

Garantien gjelder løsninger levert av LEBA for bruk i boliger, og forutsetter normal bruk innenfor hva løsningene er tiltenkt og beregnet for fra produsenten. Mangler som skyldes material- eller produksjonsfeil dekkes av garantien, og sikrer deg at slike feil eller mangler utbedres eller at den gjeldende komponent byttes innenfor garantiperioden.

Dette dekker garantien ikke

Garantien dekker ikke normal slitasje, feil bruk, feil eller mangelfull bestilling, manglende vedlikehold, støt, riper, uhell, ulykker, ekstern skade, eller andre forhold som ikke ansees som normale for bruk i boliger. Påførte skade, misfarging, eller tilsvarende forhold på grunn av manglende eller feil vedlikehold dekkes ikke av garantien. Løsninger som har vært oppbevart eller lagret feil, montert feil, håndtert eller brukt feil, misbrukt eller endret på dekkes ikke av garantien. Det samme gjelder om løsningen har vært utsatt for høye temperatursvingninger, direkte eller indirekte fuktpåkjenninger, har vært plassert i direkte sollys, eller om løsningen på andre måter har vært plassert i et miljø den ikke er beregnet for. Garantien gjelder ikke for erstatningsprodukt som er levert under garantien. For disse gjelder alminnelig reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.

Garantitid for de forskjellige kolleksjonene

Våre forskjellige kolleksjoner har varierende garantitid. Disse er:

MARKANT AIR romdeler30 års garanti
NANO AIR romdeler30 års garanti
MARKANT skyvedør30 års garanti
NANO skyvedør30 års garanti
AVANTGARDE skyvedør30 års garanti
EOS møbel30 års garanti
NOOR møbel30 års garanti
NORDIC vegghengt30 års garanti
ROLLER trådkurv30 års garanti
 
TREND skyvedør15 års garanti
STANDARD trådkurv15 års garanti
 
XP skyvedør10 års garanti
STRADA møbel10 års garanti
KURANT trådkurv10 års garanti

Garantitiden gjelder fra den datoen løsningen ble levert til deg, eller den datoen løsningen ble hentet hos LEBA. For å gjøre garantien gjeldende må du kunne dokumentere når våren ble kjøpt, ved å fremlegge kvittering fra LEBA.

Slik håndterer vi garantien

Etter å ha mottatt ditt varsel om feil eller mangel på en løsning eller komponent, så vil LEBA gjennomgå klagen og vurdere om den dekkes av garantien. Om feilen eller mangelen kommer inn under garantien, så avgjør LEBA om det skal gjøres en utbedring eller om komponenten eller løsningen skal byttes ut. LEBA dekker kostnaden for ny komponent eller løsning, inkludert standard frakt til opprinnelig leveringsadresse. Hvis en komponent eller løsning har blitt tatt ut av sortimentet, så vil LEBA vurdere og avgjøre hva et passende erstatningsprodukt vil være.

Som kunde plikter du aktivt å bidra med all nødvendig dokumentasjon som trengs for at LEBA skal kunne gjøre en grundig vurdering av klagen. Dette omfatter dokumentasjon i form av bilder, video, beskrivelser, og tilsvarende som LEBA trenger for å avklare omstendighetene rundt klagen.

Det ytes ingen kompensasjon eller prisavslag utover utbedring av feilen eller mangelen. Dersom du selv rekvirerer en tredjepart til utbedring av klager under garantien, så vil dette ikke bli kompensert av LEBA. Våre til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser gjelder som en del av garantien.

Slik sender du inn en garantiklage

Innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen først ble oppdaget, må du underette LEBA skriftlig med epost til support@leba.no. Legg ved kopi av kvittering på kjøp, bilder og eventuelt video av feilen eller mangelen, samt en beskrivelse av problemet. Er du sukker eller har spørsmål, så ring oss på 70 18 10 30.

LEBA AS
Flyplassvegen 8
6040 Vigra
SUNNMØRE
70 18 10 30
support@leba.no
leba.no