Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Montering skyvedører

Her er veiledning på hvordan du monterer dine skyvedører. Se monteringsvideo, eller les monteringsanvisningen under.

Monteringsvideo skyvedør

Her viser vi deg hvordan du monterer din skyvedørsløsning.

Råd og tips

  • Løft aldri dører etter sideprofil, da dette kan medføre at profilen løsner fra fylling.
  • Ta hensyn til topphjul ved innsetting av dører – må ikke få knekkbelastning.
  • Smør av og til hjulføringer med silikonspray, eller lignende.
  • Hold gulvskinnen ren for støv og smuss, for best mulig rulleføring.
  • Husk klemfare – hold ikke rundt profil under skyving!

Monteringsanvisning LEBA skyvedørsløsning
  1. Mål ut dybden fra din bestilling fra bakvegg, og merk av i tak (innside takskinne).

Ett 2-spors takskinne bygger 81 mm i dybden, og en 3-spors takskinne bygger 120 mm i dybden.

  2. Fest takskinnen med medfølgende skruer.

Husk at noen materialer kan kreve annen type innfesting enn det som medfølger. Rådfør deg med kompetente fagfolk om du er usikker.

  3. Legg gulvskinne løst på gulvet, omtrent i lodd med takskinnen, uten at gulvskinnen festes.

Hvis du har med dobbeltsidig teip er den ferdig montert på din gulvskinne se punkt 7.

  4. Sett inn en dør i innerste spor, skyv til en av sidene og lodd dør med vater, laser eller lignende. Når døren er i lodd så merker du av på innsiden av gulvskinnen. Skyv døren til motsatt side og gjenta prosedyren. Nå skal takskinnen og gulvskinnen være parallelt i lodd med hverandre, og dørene skal dermed stå loddrett i sporene. Ta ut igjen døren for å kunne feste gulvskinnen.

Husk at det må være rent under gulvskinnen før den festes.

  5. Ved spesielt smale skyvedører så leverer LEBA sikkerhetsgulvhjul, uten tillegg i prisen.

Ved montering av skyvedører med sikkerhetsgulvhjul er det svært viktig å passe på at klipsene på begge sider av hvert gulvhjul er skikkelig presset på plass i sporet i gulvskinnen. Hvis man ikke er veldig nøye med dette, så vil man oppleve at skyvedøren ikke kjører skikkelig. Det kan være nødvendig å bruke et flatt skrujern eller lignende for å få presset klipsene på plass. Ta gjerne kontakt med LEBA om du er usikker!

  6. LEBA leverer posisjonstoppere for takskinne eller gulvskinne som et tilvalg. Dersom du har tatt med posisjonsstopper for gulvskinne som tilvalg, så må du montere disse i gulvskinnen før den festes til gulvet (disse kan ikke ettermonteres).

Stopperen tilpasses til man har funnet ønsket plassering av dørene. Bruk et flatt skrujern e.l. for å flytte stopperne. Når ønsket plassering er funnet, anbefales det å feste stopperne ved at disse limes, for å hindre at de beveger seg. Bruk en egnet lim av god kvalitet, og drypp på hver side av stopperen. Posisjonsstoppere for takskinne kan monteres når som helst. Det finnes en egen monteringsavisning for disse stopperne. OBS! Posisjonsstoppere for gulvskinne kan ikke benyttes ved sikkerhetsgulvhjul!

Posisjonsstopp gulvskinne

Her viser vi deg hvordan du endrer plassering på posisjonsstopp gulvskinne.

  7. LEBA leverer dobbeltsidig tape på gulvskinne som et tilvalg.

Dersom du har tatt med dette tilvalget, er det bare å fjerne dekktapen, og feste gulvskinnen. Skruer følger med som et alternativ. Det kan også benyttes byggsilikon, e.l. for festing av gulvskinnen.

  8. LEBA leverer soft-close til skyvedørene som et tilvalg.

Type og antall vil variere i forhold til bredden på skyvedørene. Dersom du har tatt med dette tilvalget, så monteres disse på skyvedørene nå. Det medfølger egen monteringsanvisning for den aktuelle soft-close type.
OBS! Pass på at soft-close er oppspent før du setter inn skyvedøren!

Justering av soft - close V2

Her viser vi deg hvordan du kan justerer din soft - close hvis du har V2.

Justering av soft - close V3

Her viser vi deg hvordan du kan justerer din soft - close hvis du har V3.

Montering av utløser til midt soft - close

Her viser vi deg hvordan du monterer din utløser til midt soft - close.

  9. Etter at gulvskinnen er festet, så settes alle dørene inn i sine respektive spor.

Du kan se på din bestilling hvor skyvedørene skal plasseres.

  10. Juster så dørene etter behov, ved å justere skruen på gulvhjulet.

Dette gjøres i det nederste hullet på sideprofilen – på begge sider.

  11. LEBA leverer profilbørster til sideprofilene som et tilvalg.

Dersom du har tatt med dette tilvalget, så monteres disse etter at dørene er justert. For ekstra feste av profilbørstene (som er selvklebende) følger med to små klips som festes oppe og nede på profilen. (OBS! Der det benyttes profilbørster skal det ikke benyttes dekklapper)

Montering av profilbørster

Her viser vi deg hvordan du monterer dine profilbørster.

  12. Det følger med dekklapp for å skjule stansehullene oppe og nede på sideprofilene.

Disse settes på etter at gulvhjulene er justert, og dørene er korrekt innstilt. (OBS! Der det benyttes profilbørster skal det ikke benyttes dekklapper)

Håper du blir fornøyd med dine LEBA skyvedører.
Har du andre spørsmål, så sende oss gjerne en e-post til support@leba.no.