Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Montering og justering av posisjonsstoppere til gulvskinne

LEBA leverer posisjonstoppere for takskinne eller gulvskinne som et tilvalg. Dersom du har tatt med posisjonsstopper for gulvskinne som tilvalg er de ferdig montert i gulvskinnen, men de kan måtte finjusteres.

Skal du ettermontere posisjonsstoppere må gulvskinnen løsnes helt og de må moteres inn fra siden.

Endre ønsket posisjon til posisjonsstopper

Her er justeringsvideo til posisjonsstoppere i gulvskinnen.

OBS! Posisjonsstoppere for gulvskinne kan ikke benyttes ved sikkerhetsgulvhjul! Kun tak posisjonsstoppere kan benyttes.

Bruk av posisjonsstopper

Stopperen tilpasses til man har funnet ønsket plassering av dørene. Bruk et flatt skrujern e.l. for å flytte stopperne. Når ønsket plassering er funnet, anbefales det å feste stopperne ved at disse limes, for å hindre at de beveger seg.

Bruk en egnet lim av god kvalitet, og drypp på hver side av stopperen.

Posisjonsstopper montert i gulvskinne