Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Montering AIR romdeler

Gratulerer med din nye romdeler. Har du spørsmål, ta alltid kontakt med oss.

Produktet er designet og produsert for innendørs bruk.Produktet ble utformet som en håndstyrt skyvedør som vanligvis ikke beveges raskere enn ganghastighet og bør stoppes manuelt når endeposisjonen nås.

Eventuell annen bruk som avviker fra den produktet er beregnet for, kan medføre at garantien bortfaller. Er du usikker eller har spørsmål omkring bruk av din AIR romdeler, ta alltid kontakt med LEBA på support@leba.no eller telefon 70 18 10 30.

Sikkerhetsinformasjon.

Viktig informasjon om sikkerhet - må leses:

 • Vær oppmerksom på barnesikkerhet.
 • Romdeler må ikke utsettes for ekstra belastning.
 • Strukturelle endringer, tillegg eller modifikasjoner kan kun utføres av LEBA eller person utpekt av LEBA.
 • Ved funksjonsfeil eller uregelmessigheter, må du stoppe bruken av produktet og kontakt LEBA.
 • For installasjon uten feste til vegg, så er bruk av topp-/bunnstopper er obligatorisk!
 • Max vekt pr. skyvedør er 60 kg.
 • Min./max. høyde på skyvedør er H=700 mm / H=2750 mm.
 • Min./max. bredde på skyvedør er B=500 mm / B=1200 mm.
 • Feste i taket må tåle totalvekten på romdeleren. Festet i taket må være solid. Dette er kundens ansvar, også for de tilfeller kunden har tatt med måltagning og/eller montering.

Anbefalt verktøy for montering av din romdeler trenger du:

 • Aluminiumssag.
 • Umbrako nøkkelsett.
 • Dobbel fastnøkkel (10 mm) - 2 stk.
 • Batteridrill.
 • Eventuelt aktuelt borr.
 • Gummiklubbe.
 • Maskeringstape og/eller blyant.
 • Skrutrekkere.
 • Vater.
 • Andre ting kan være nødvendig basert på den spesifikke monteringen.
 • Eventuelt skruer eller annen godkjent innfesting til takskinnen.

Komponenter romdeler.


Monteringsanvisning

Takskinnen er levert med ferdig borret hull. Bruk riktig innfesting i forhold til hvilket tak takskinnen skal festes i.Konferer alltid fagfolk om du er usikker.


I noen tilfeller kan det være at det må forborres hull i taket før montering, eksempelvis ved murtak.Er det mer enn ett skinnesett til AUR romdeler, så skal de monteres bak hverandre.


Heng skyvedøren inn på topphjulene, og juster vinkelrett med fastnøkkel (10 mm). Ikke stram til ennå.


Merk posisjonen til styringshjulet (med maskeringstape og/eller blyant), ta ut skyvedøren og monter styringshjulet.


Monter skyvedøren, og stram deretter mutteren på topphjulet.


Klargjør soft-close for montering.


Plassering av soft-close.


Monter dekselet for takskinnen og stram til med de forhåndsmonterte sett-skruene i takskinnen.

OBS: Vær forsiktig, så du ikke skader gjengene når du skrur fast. Husk at aluminium er relativt mykt.


Teknisk illustrasjon for utregning av dørhøyden. Kun til info. Viser totalbredden med 1 spors takskinne AIR og dekksider.


Detaljtegning stopper for topphjul.


Detaljtegning styringhjul.


Produktinformasjon.

Produktsikkerhet:

 • Les sikkerhetsinformasjonen til produktet nøye!

Tiltenkt bruk.

 • Forutsetningen for tiltenkt bruk av AIR romdeler forutsetter profesjonell og faglig utført montering, og basert på vår monteringsanvisning. Tilstrekkelig innfesting og solid feste i tak er en helt vesentlig forutsetning, og dette er ditt ansvar som kunde.
 • Spesialløsninger må være godkjent av LEBA.

Risiko eller fare kan oppstå i følgende tilfeller:

 • Feil montering, eller manglende vedlikehold.
 • Sikkerhets- og monteringsanvisningene er ikke fulgt.
 • Feil montering, utilstrekkelig feste eller manglende innfesting.
 • Maksimal vekt på dørene er overskredet.
 • Støt- og belastninger, eller annen tilleggsbelastning, som produktet ikke er beregnet for.
 • Romdeleren er brukt ute, eller i andre miljø den ikke er tiltenkt
 • Kroppsdeler eller gjenstander som er fastklemt døråpninger under bruk av skyvedør.
 • Dørsystemet brukes ikke etter produktets intensjon.

Bruk døren som anvist! Pass på klemfare under bevegelsen av skyvedøren. Ta aldri tak rundt profilen når du lukker eller åpner skyvedøren, bruk kun håndtaksprofilen eller håndtaket. Pass på tær og fingrer mellom skyvedøren og gulvet. Håndtak kan etterbestilles og ettermonteres.


Beskrivelse av sikker og riktig bruk.