Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Ettermontering av AIR stopper

AIR stopper i takskinnen leveres som tilleggsutstyr. Vi anbefaler å bruke AIR stopper til skyvbare felt, men kan også benyttes ved faste felt.

Ofte er våre romdelere i klart, laminert glass. Det er tunge skyvedører og vi anbefaler på det sterkeste at det er to personer som skal ta ned romdelere.

Vi anbefaler at AIR stopper blir montert i takskinnen før takskinnen monteres hvis det er mulig.

Ettermontering av AIR stopper