Garderobe tilpasset deg - rett fra Sunnmøre

Måltagning bestilling

Her kommer et par gode råd og tips til måltagning. Har du spørsmål - ta kontakt!

Målskjema for LEBA skyvedørsgarderobe:

Målskjema skyvedørsgarderobe

Målskjema for LEBA romdeler AIR takhengt:

Målskjema romdeler

Målskjema for skrå høyre LEBA skyvedørsgarderobe:

Målskjema - skrå høyre

Målskjema for skrå venstre LEBA skyvedørsgarderobe:

Målskjema - skrå venstre

Er alt klart til måltagning?

Det anbefales sterkt at måltagning først gjøres etter alt av gulv, vegger og tak er ferdigstilt hvor skyvedørsløsningen skal monteres. Pass også på at det ikke er noen hindringer hvor skyvedørene skal monteres, som eksempelvis ventilasjonsrør eller kanaler, nedbygde kasser, ledninger, lysbrytere, sikringsskap, eller lignende. LEBA leverer også skyvedører med uthakking for kanaler eller kasser – ta kontakt med oss for eget tilbud om du trenger en slik løsning. Og som alltid – er du usikker, ta kontakt!

Vær nøye med korrekt måltagning

Måltagning for bestilling er de målene som løsningen din faktisk blir produsert etter. Derfor er det veldig viktig at du er nøye med å ta korrekte mål. Har du spørsmål om måltagning eller er usikker, så ta alltid kontakt med LEBA – vi er her for å hjelpe!

  Måltagning - høyde

Ta mål fra gulv til tak. Det er den faktiske lysåpningen som skal måles, da det automatisk beregnes plass for skinner, hjul og beslag ved produksjon. Det anbefales å ta mål flere steder, eksempelvis på begge sider og i midten – altså minst 3 forskjellige steder. Ta mål der skyvedørsløsningen faktisk skal monteres. Ved garderober så er normal dybde ofte mellom 650 mm og 700 mm fra bakvegg til front skyvedørløsning. Les gjerne avsnittet over om skinnesett. Dersom det er avvik i målene, så skal du oppgi mins
te høyde – men oppgi gjerne alle målene slik at vi kan foreta en vurdering på eventuelle nødvendige utbedringer. Ved større avvik i målene så må skjevhetene utbedres eller kompenseres. Er du usikker, så ta kontakt for avklaring!

  Måltagning - dybde

Har du bestilt med innredning er det viktig at vi har din totaldybde. Målet skal tas fra bakvegg og ut til der du ønsker at garderoben skal avsluttes, eller må avsluttes.
Dette er for at vi skal kunne beregne at det er plass til innredningen og skyvedøren du har valgt.

  Måltagning bredde - nisje

Nisje betyr at du har faste vegger på begge sider, typisk innhuk, og at skyvedørsfronten skal monteres mellom disse to veggene. Da tar du mål fra vegg-til-vegg. Les gjerne avsnittet over om listverk og anslag.

Det er den faktiske lysåpningen som skal måles. Det anbefales å ta mål flere steder, eksempelvis oppe ved taket, midt på, og nede ved gulvet – altså minst 3 forskjellige steder. Ta mål der skyvedørsløsningen faktisk skal monteres. Ved garderober er normal dybde ofte mellom 650 mm og 700 mm fra ba

Dersom det er avvik på breddemålene, så skal du oppgi største bredde – men oppgi gjerne alle breddene slik at vi kan foreta en vurdering på eventuelle nødvendige utbedringer. Dersom takskinnen og gulvskinnen skal kappes på ulike mål (mot pristillegg), så trenger vi alle målene.

Er anslag med i bestillingen oppgir du likevel den faktiske lysåpningen, vi tar hensyn til disse. Anslag må være merket på tegningen du mottar av løsningen for at de skal bli tatt hensyn til, samt at de må være beskrevet i bestillingen. Er du usikker, så ta kontakt for avklaring!

  Måltagning bredde – endevegg

Endevegg betyr at du ved én, eller begge, sider av løsningen ikke har fast vegg. I begge tilfeller så oppgir du breddemålet du ønsker på skyvedørsløsningen, så tar vi hensyn til endeveggen(e) samt eventuelt anslag, så lengde disse er en del av bestillingen. Les gjerne avsnittet over om listverk og anslag. Både endeveggen(e) og eventuelt anslag må være merket av på tegningen du mottar av løsningen, samt at de skal være beskrevet i bestillingen, for at de skal bli tatt hensyn til. Er du usikker, så ta konta
takt for avklaring!

  Måltagning bredder – hjørneløsning

Ved hjørneløsning, så trenger vi breddemål per vegg. Ta utgangspunkt i hjørnet, og mål ut i begge retninger, og opplys mål B1 (bredde 1) og B2 (bredde 2), samt hvilken dybde det skal være på løsningen. Det kan være ulik dybde på B1 og B2, dersom det er ønskelig. Du vil få en tegning av hjørneløsningen som viser alle aktuelle mål, og disse må godkjennes av deg før produksjon. Dersom det er endevegg(er) og/eller anslag på skyvedørsløsningen, så må dette opplyses.
Disse vil ikke alltid fremkomme på tegning av hjørneløsninger, men vil være beskrevet i bestillingen dersom de er en del av leveransen fra LEBA. Trenger du hjelp eller er usikker, så ta kontakt med oss!

  Listverk og anslag

Skal skyvedørfronten monteres mot vegg på én eller begge sider, og det er listverk på veggen(e), så anbefaler vi bruk av anslag for å skape en fin overgang. Om du ikke ønsker anslag, så anbefaler vi at du lar skyvedørsfronten gå fra vegg til vegg.
Om det ikke er spesielle grunner for det, så anbefaler vi ikke å montere skyvedørsfronten mellom listverk (eller inntil listverk om det er bare på én side). Dette er av rent estetiske grunner. Om du likevel ønsker å gjøre det på denne måten, så er det teknisk s
Om det ikke er spesielle grunner for det, så anbefaler vi ikke å montere skyvedørsfronten mellom listverk (eller inntil listverk om det er bare på én side). Dette er av rent estetiske grunner. Om du likevel ønsker å gjøre det på denne måten, så er det teknisk sett ikke noe problem – men fint om du gjør oss oppmerksom på at du ønsker denne løsningen.

  Skinnesett

Selve skinnesettet (takskinnen) bygger 81 mm for 2-spors skinnesett, og 120 mm for 3-spors skinnesett, mens 1-spors skinnesett bygger 42 mm. Skinnesett for MARKANT AIR har egne mål – kontakt oss om du har spørsmål om dette.

  Måltagning - skråløsning

Trenger du en skråløsning har vi et eget skjema med mål som vi trenger fra deg. Fyll ut alle målene i skjemaet, og send over til oss. Du vil få en tegning av skråløsningen som viser alle aktuelle mål, og disse må godkjennes av deg før produksjon. Dersom det er endevegg(er) og/eller anslag på skyvedørsløsningen, så må dette opplyses. Disse vil ikke alltid fremkomme på tegning av hjørneløsninger, men vil være beskrevet i bestillingen dersom de er en del av leveransen fra LEBA.
Trenger du hjelp eller er usikker, så ta kontakt med oss!

  Spesielle løsninger

Generelt så anbefaler vi alltid at du sender oss mest mulig informasjon om mål og stedet hvor skyvedørsløsningen skal monteres, men dette er spesielt viktig om du bestiller en spesialløsning. Om mulig, send gjerne med bilder. Det er også viktig at du kontrollerer tegninger og bestillingen veldig nøye – og ta ALLTID kontakt med oss om det er noe du er usikker på!

EOS sand

Vårt eksklusive møbel EOS sand.