MÅLTAGNING & BESTILLING

For å få et best mulig resultat er det viktig å gjøre en grundig jobb i forbindelse med måltagning og bestilling. I fortsettelsen finner du noen gode råd og tips om korrekt måltagning og bestilling, enten du ønsker at LEBA sine samarbeidspartnere tar målene for deg, eller om du tar målene selv.

FOR DEG SOM ØNSKER AT LEBA SINE SAMARBEIDSPARTNERE GJØR JOBBEN

 

Bestill kontrollmåling (gjelder kun i områder hvor vi har samarbeidspartnere)
Ønsker du at LEBA sine samarbeidspartnere forestår kontrollmåling, så kommer de hjem til deg og kontrollerer alle nødvendige mål.
Du vil da samtidig kunne få gode råd og tips til eventuelle tilpasninger, som eksempelvis ved høydeavvik, bruk av anslag, osv.
At LEBA sine samarbeidspartnere foretar kontrollmåling kan raskt spare deg for unødige kostnader i forbindelse med montering,
da eventuelle nødvendige utbedringer oppdages på et tidlig tidspunkt.

 

FOR DEG SOM TAR MÅLENE SELV

 

Er alt klart til korrekt måltagning?
Er alt av gulv, vegger og tak ferdig? Dersom det skal gjøres endringer etter at målene er tatt, må du korrigere for dette ved bestilling. Det understrekes at det alltid er å foretrekke at måltagning skjer etter at alt av gulv, vegger og tak er ferdig der skyvedørsløsningen skal monteres. Der skyvedørsløsningen skal monteres, skal det ikke være noen hindringer – som eksempelvis ventilasjonsrør eller kanaler, nedbygde kasser, ledninger, eller lignende. Er du usikker, ta alltid kontakt med LEBA direkte.

Måltagning bredde – vær nøye med korrekt måltagning!
Ta mål fra vegg – vegg, eller frem til hvor en eventuell endevegg skal plasseres. Det er den faktiske lysåpningen som skal måles. OBS! Ved endevegg må det tydelig fremkomme om det opplyste målet er inkludert endevegg, eller om tykkelsen på endeveggen kommer i tillegg. Som standard vil endeveggen komme i tillegg til det opplyste breddemålet, om ikke annet tydelig fremkommer på bestillingen. Det anbefales å ta mål flere steder, eksempelvis opp ved taket, midt på, og nede ved gulvet – altså minst 3 forskjellige steder. Ta mål der skyvedørsløsningen faktisk skal monteres. Ved garderober er normal dybde mellom 650 mm og 700 mm fra bakvegg til front skyvedørsløsning. Dette for å enklere kunne oppdage eventuelle avvik i breddemålet. Dersom det er avvik på breddemålene, så skal du oppgi største bredde – men oppgi gjerne alle breddene slik at vi kan foreta en vurdering på eventuelle nødvendige utbedringer. Husk å ta hensyn til eventuell endevegg, og opplyse om målene er inkludert endevegg, eller om denne kommer i tillegg til den oppgitte bredden. Skal det benyttes anslag på en eller begge sider, så må dette komme tydelig frem på bestillingen – og det må korrigeres for anslagene på breddemålene.  Husk også at målene skal tas fra vegg – vegg, eller frem til hvor en eventuell endevegg skal plasseres, og ikke fra listverket. Ved større avvik i breddemålene så anbefales det å utbedre skjevhetene. Er du usikker, ta alltid kontakt med LEBA direkte.

Måltagning høyde – vær nøye med korrekt måltagning!
Ta mål fra gulv til tak. Det er den faktiske lysåpningen som skal måles, da det automatisk blir beregnet plass for skinner, hjul og lignende ved produksjon. Det anbefales å ta mål flere steder, eksempelvis på begge sider og i midten – altså minst 3 forskjellige steder. Ta mål der skyvedørs-løsningen faktisk skal monteres. Ved garderober er normal dybde mellom 650mm og 700mm fra bakvegg til front skyvedørsløsning. Dersom det er avvik i målene, skal du oppgi minste høyde – men oppgi gjerne alle høydene slik at vi kan foreta en vurdering på eventuelle nødvendige utbedringer. Ved større avvik i målene må skjevhetene utbedres. Dette kan eventuelt gjøres ved bruk av takskinne med ekstra høyde (leveres kun i 2-spors sølv), bygging av sokkel, eller lignende. Er du usikker, ta alltid kontakt med LEBA direkte.

Spesielle løsninger
Vi anbefaler generelt at du sender oss mest mulig informasjon om mål og stedet hvor skyvedørs- løsningen skal monteres, men dette er spesielt viktig hvis du bestiller en spesiell løsning. Om mulig, send gjerne med bilder. Sørg for å lese og kontrollere ordrebekreftelsen og eventuelle tegninger veldig nøye – og ta ALLTID kontakt med LEBA om det er noe du er usikker på.

Monteringsanvisninger
Monteranvisninger følger med hver levering.
De kan også lastes ned her eller du kan ta kontakt, så sender vi disse til deg.

LAST NED MÅLTAGNINGSKJEMA HER LAST NED MÅLTAGNINGSKJEMA FOR SKRÅLØSNING