MÅLTAGNING

Gode råd og tips til måltagning. Har du spørsmål - ta kontakt!

MÅLTAGNING FOR TILBUD

 

Omtrentlige mål holder
Skal du ta mål i forbindelse med tilbud, så trenger målene bare å være omtrentlige. Om du tar nøyaktige mål så er det naturligvis supert, men omtrentlige mål holder.

For å gi deg et tilbud, så trenger vi omtrentlig bredde og høyde. Dersom dybde er kritisk, så skriv gjerne litt om dette i meldingsfeltet på Tilbud-skjemaet. Det samme kan du også gjøre om du trenger endevegg på din løsning.

Digital befaring
Send gjerne med bilder av der du skal ha løsningen, dette er alltid til stor hjelp. Du kan legge ved bilder direkte i Tilbud-skjemaet, så det er veldig enkelt. Les gjerne mer om digital befaring på leba.no/befaring.

 

MÅLTAGNING FOR BESTILLING

 

Er alt klart til måltagning?
Er gulv, vegger og tak ferdig? Det anbefales sterkt at måltagning først gjøres etter at alt av gulv, vegger og tak er ferdig der som skyvedørsløsningen skal monteres. Pass også på at det ikke er noen hindringer der skyvedørene skal monteres, som eksempelvis ventilasjonsrør eller kanaler, nedbygde kasser, ledninger, lysbrytere, sikringsskap, eller lignende. LEBA leverer også skyvedører med uthakking for kanaler eller kasser – ta kontakt med oss for eget tilbud om du trenger en slik løsning. Og som alltid – er du usikker, ta kontakt med oss på LEBA.

Vær nøye med korrekt måltagning
Måltagning for bestilling er de målene som løsningen din faktisk blir produsert etter. Derfor er det veldig viktig at du er nøye med å ta korrekte mål. Har du spørsmål om måltagning eller er usikker, så ta alltid kontakt med LEBA – vi er her for å hjelpe!

Listverk og anslag
Skal skyvedørfronten monteres mot vegg på én eller begge sider, og det er listverk på veggen(e), så anbefaler vi bruk av anslag for å skape en fin overgang. Om du ikke ønsker anslag, så anbefaler vi at du lar skyvedørsfronten gå fra vegg til vegg. Om det ikke er spesielle grunner for det, så anbefaler vi ikke å montere skyvedørsfronten mellom listverk (eller inntil listverk om det er bare på én side). Dette er av rent estetiske grunner. Om du likevel ønsker å gjøre det på denne måten, så er det teknisk sett ikke noe problem – men fint om du gjør oss oppmerksom på at du ønsker denne løsningen.

Skinnesett
Selve skinnesettet (takskinnen) bygger 81 mm for 2-spors skinnesett, og 120 mm for 3-spors skinnesett, mens 1-spors skinnesett bygger 40 mm. Skinnesett for MARKANT AIR har egne mål – kontakt oss om du har spørsmål om dette.

Måltagning bredde - nisje
Nisje betyr at du har faste vegger på begge side, typisk en innhuk, og at skyvedørsfronten skal monteres mellom disse to veggene. Da tar du mål fra vegg til vegg. Les gjerne avsnittet over om listverk og anslag.

Det er den faktiske lysåpningen som skal måles. Det anbefales å ta mål flere steder, eksempelvis oppe ved taket, midt på, og nede ved gulvet – altså minst 3 forskjellige steder. Ta mål der skyvedørsløsningen faktisk skal monteres. Ved garderober er normal dybde ofte mellom 650 mm og 700 mm fra bakvegg til front skyvedørsløsning. Les gjerne avsnittet over om skinnesett.

Dersom det er avvik på breddemålene, så skal du oppgi største bredde – men oppgi gjerne alle breddene slik at vi kan foreta en vurdering på eventuelle nødvendige utbedringer. Dersom takskinne og gulvskinne skal kappes på ulike mål (mot pristillegg), så trenger vi alle målene.

Om du skal ha med anslag, så oppgir du likevel den faktiske lysåpningen – da vi tar hensyn til anslag så lenge disse er en del av bestillingen. Anslag må være merket på tegningen du mottar av løsningen for at de skal bli tatt hensyn til, samt at de må være beskrevet i bestillingen. Er du usikker, så ta kontakt for avklaring!

Måltagning bredde – endevegg
Endevegg betyr at du har fast vegg på ene siden og en endevegg på andre siden, eller at du har endevegg på begge sider. I begge tilfeller så oppgir du breddemålet du ønsker på skyvedørsløsningen, så tar vi hensyn til endeveggen(e) samt eventuelt anslag, så lengde disse er en del av bestillingen. Les gjerne avsnittet over om listverk og anslag. Både endeveggen(e) og eventuelt anslag må være merket av på tegningen du mottar av løsningen, samt at de skal være beskrevet i bestillingen, for at de skal bli tatt hensyn til. Er du usikker, så ta kontakt for avklaring!

Måltagning bredder – hjørne
Ved hjørneløsning, så trenger vi breddemål på vegg. Ta utgangspunkt i hjørnet, og mål ut i begge retninger, og opplys mål B1 (bredde 1) og B2 (bredde 2), samt hvilken dybde det skal være på løsningen. Det kan være ulik dybde på B1 og B2, dersom det er ønskelig. Du vil få en tegning av hjørneløsningen som viser alle aktuelle mål, og disse må godkjennes av deg før produksjon. Dersom det er endevegg(er) og/eller anslag på skyvedørsløsningen, så må dette opplyses. Disse vil IKKE fremkomme på tegning av hjørneløsninger, men vil være beskrevet i bestillingen dersom de er en del av leveransen fra LEBA. Trenger du hjelp eller er usikker, så ta kontakt med oss!

Måltagning høyde
Ta mål fra gulv til tak. Det er den faktiske lysåpningen som skal måles, da det automatisk beregnes plass for skinner, hjul og beslag ved produksjon. Det anbefales å ta mål flere steder, eksempelvis på begge sider og i midten – altså minst 3 forskjellige steder. Ta mål der skyvedørsløsningen faktisk skal monteres. Ved garderober så er normal dybde ofte mellom 650 mm og 700 mm fra bakvegg til front skyvedørløsning. Les gjerne avsnittet over om skinnesett. Dersom det er avvik i målene, så skal du oppgi minste høyde – men oppgi gjerne alle målene slik at vi kan foreta en vurdering på eventuelle nødvendige utbedringer. Ved større avvik i målene så må skjevhetene utbedres eller kompenseres. Er du usikker, så ta kontakt for avklaring!

Måltagning skråløsning
Skal du har skråløsning, så har vi et eget skjema med forskjellige mål som vi trenger. Fyll ut alle målene i skjemaet, og send over til oss. Du vil få en tegning av skråløsningen som viser alle aktuelle mål, og disse må godkjennes av deg før produksjon. Dersom det er endevegg(er) og/eller anslag på skyvedørsløsningen, så må dette opplyses. Disse vil IKKE fremkomme på tegning av hjørneløsninger, men vil være beskrevet i bestillingen dersom de er en del av leveransen fra LEBA. Trenger du hjelp eller er usikker, så ta kontakt med oss!

Spesielle løsninger
Generelt så anbefaler vi alltid at du sender oss mest mulig informasjon om mål og stedet hvor skyvedørsløsningen skal monteres, men dette er spesielt viktig om du bestiller en spesialløsning. Om mulig, så send gjerne med bilder. Det er også viktig at du kontrollerer tegninger og bestillingen veldig nøye – og ta ALLTID kontakt med oss om det er noe du er usikker på!

Monteringsanvisninger
Monteringsanvisninger følger med hver levering. Du finner også gode råd og tips til montering under «Kundeservice» nederst på leba.no. Her finner du også flere videoer som kan være til god hjelp!