Kappet & klart

 

Viktig informasjon til deg som bestiller varer med standard mål tilkappet
på dine mål.
Les denne informasjon nøye!

For varer med standard mål som bestilles kappet etter kundens mål,
så opererer LEBA med to benevnelser; bruttomål og nettomål.

Bruttomål
Bruttomål er det vi kaller lysmål, altså det tilgjengelige målet.
Det er alltid dette målet du skal oppgi til LEBA.

Nettomål
Nettomål er bruttomål fratrukket justeringsmål basert på listen under.
Dette gjøres automatisk i LEBA sine produksjonssystemer.

Justeringsmål:

  • Hattehylle: Bruttomål -2 mm (0 mm ved endevegg)
  • Skinnesett*: Bruttomål -2 mm (0 mm ved endevegg)
  • Anslag: Bruttomål -2 mm
  • Endevegg: Bruttomål -2 mm
  • Klesstang: Bruttomål -5 mm
  • Støttestang: Bruttomål -5 mm
  • Trådhylle: Bruttomål -10 mm

*=skinnesett (tak og gulvskinnen som skyvedørene kjører i) leveres som standard på like mål, og da normalt på største oppgitte bredde. Derfor kan det bli nødvendig med tilpasninger ved montering. Våre skinnesett er i aluminium, og kan derfor normalt tilkappes med sagblad beregnet for tre. Dersom takskinnen og gulvskinnen er bestilt på ulike mål (mot tillegg i pris) så skal dette tydelig fremgå av bestilling.

OBS!
Husk at listverk påvirker målene, og at LEBA som standard alltid beregner uten hensyn til listverk. Det må aksepteres avvik på +/- 2 mm fra de oppgitte mål, altså de beregnede nettomål som fremkommer på bestilling og produksjonsunderlag.

Selv om varer kappes på kundens mål, kan det likevel bli nødvendig med mindre tilpasninger ved montering. Dette på grunn av eksempelvis skjevheter vegg, gulv, tak eller lignende forhold som er utenfor LEBA sin kontroll.

Vi anbefaler ellers at du leser nøye våre salgs og leveringsbetingelser her.

Har du spørsmål, så ta alltid kontakt med LEBA for avklaring!